top of page

Are raamatukogu

Are raamatukogu
Malle Pajo

Pildil Malle Pajo

Are raamatukogu tegevuse alguseks loetakse 1917. aastat, kui asutati Suigu-Are lugemisring. Lugemisringil oli ka oma raamatukogu. Raha raamatute ostmiseks saadi kooliõpetajate organiseeritud pidude sissetulekutest.

Are Rahvaraamatukogu Selts on kunagise Are-Suigu Rahvaraamatukogu Seltsi (1917-1921) üks kahest järeltulijast.

Raamatukogu esialgseks asukohaks oli Tallinn-Pärnu maantee ääres asunud Pööravere mõisale kuulunud Liiva kõrts, kus tol ajal asus ka vallamaja. Hiljem, kui valmis Are Seltside Liidu maja, eraldati seal raamatukogule tuba ning raamatukogu kolis sinna üle.

Hoone, kus paiknes enne sõda raamatukogu, hävis 1944. aastal. Pärast seda oli Are piirkond paar aastat ilma raamatukoguta.

1946.-1951. aastani töötas raamatukogu Are koolimajas, siis viidi raamatukogu üle Niidu külla Kuna raamatukogu oli nüüd koolimajast kaugemal, siis organiseeriti kooli juurde laenutuspunkt.

1981. aastal alustas raamatukogu tööd vastvalminud uues Pärivere sovhoosi keskusehoones.

Are raamatukogus on alates 1946. aastast juhatajatena töötanud Olga Arust, Liine Mullaste, Karl Reilant, Leili Kägu, Helju Vihast, Saima Peks, Maire Eedra, Helga Lindsalu, Asta Niinepuu, Reet Ojamägi, Renate Hiiemäe, Luule Kontson ja Erika Lend.

Kõige kauem juhatas raamatukogu Luule Kontson, kes pidas seda ametit 20 aastat.

Alates 1994. aastast töötab raamatukogus Malle Pajo.

Saja aasta jooksul on raamatukogu läbi teinud põhjaliku arengu. Tänasel päeval on eesmärgiks olla kaasaegset informatsiooni vahendav, kvaliteetset, kasutajasõbralikku ja mugavat teenust pakkuv raamatukogu. Lugemishuvilised saavad laenutada umbes 13000 raamatu hulgast endale meelepärast kirjavara, samuti on tellitud raamatukokku 20 ajakirja ja 6 ajalehte. Puuduvaid teavikuid tellitakse teistest raamatukogudest.

Are raamatukokku saab raamatuid tagastada ööpäevaringselt, selleks on maja välisseinal raamatute tagastuskast.

Raamatukogus on külastajate käsutuses kolm arvutit ning soovijatel on võimalik printida, skaneerida ja paljundada. Soovijad saavad abi e-teenuste osas ning omandavad teadmisi e-riigis ja sotsiaalmeedia suhtlusportaalides toimetamiseks. Kõige rohkem soovitakse abi tuludeklaratsioonide täitmisel, arvete maksmisel ja ajakirjanduse tellimisel. Eakatele toimuvad arvuti kasutamise individuaalkoolitused. Huvilistele on tutvumiseks ja kasutamiseks e-luger.

Raamatukogus on edukalt toimunud erinevad koolitused täiskasvanutele, sealhulgas saksa ja inglise keele vestlusringid. Lugejatega on kohtunud kirjanikud Andrus Kivirähk, Erik Tohvri, Heiki Vilep, Aidi Vallik, Sass Henno, Margit Peterson, Heli Künnapas ja paljud teised. Raamatukogu ruumides on esitletud mitmeid toredaid näituseid.

Hea koostöö on Are kooli õpetajatega. Laste lugemisoskuse arendamiseks ja lugemisharjumuse kujundamiseks toimuvad raamatukogutunnid, tähistame kirjanike ja raamatute juubeleid ning regulaarselt toimuvad uudiskirjanduse ja noorsookirjanduse tutvustused. Traditsiooniks on saanud ettelugemispäeval toimuv kooslugemine ja ettelugemisvõistlus Are kooli lastele. Selle üritustega tähistame kirjanike tähtpäevi ning tutvume põhjalikumalt juubilaride elu ja loominguga. Igal aastal toimub Are koolis ka Põhjamaade raamatukogunädal.

Pidev koostöö toimub samas majas asuva noortekeskusega ning eakate klubiga Pääsusilmad.

Raamatukogu tegeleb kodulootööga: talletab koduloolisi materjale ning sisestab Are vallalehe artikleid kodulooportaali. 2017. aastal avati Are topoteek, mille täiendamisel kohalik kogukond aktiivselt osaleb.

Raamatukogu juhataja on korraldanud ja läbi viinud 14 aasta jooksul valla mälumänge.

 

Koostas Malle Pajo

bottom of page