top of page

Häädemeeste raamatukogu

Häädemeeste raamatukogu
Mai Sepp; Leili Tali

Pildil Mai Sepp ja Leili Tali

Häädemeeste avaliku raamatukogu eelkäija on 1922. aastal loodud Häädemeeste Noorsoo Ühingu Raamatukogu, mis asus koolimajas, kus õpetaja Peeter Laredei tegi raamatukogutööd õppetööst vabal ajal. Raamatuid laenutati ühingu liikmetele, aastamaksuks 25 marka. Sel ajal oli kogus 442 eestikeelset raamatut.

Häädemeeste piirkonnas oli veel 1909. aastal asutatud Apostliku Õigeusu Kiriku raamatukogu.

Häädemeeste avalik raamatukogu asutati 26. detsembril 1926. aastal Häädemeeste valla omavalitsuse poolt. Raamatukogu asus vallamajas ja oli avatud igal pühapäeval. Juhataja Peeter Nurk oli õpetaja haridusega vallasekretär. Sõjajärgsetel aastatel kolis raamatukogu pidevalt ühest majast teise ja töötajad vahetusid tihti. Pikemat aega asus raamatukogu Häädemeeste köstrimajas (praegune seltsimaja).

1960. aastal andis raamatukogunduse eriharidusega Heli Bergmann juhataja töö üle Leili Talile, kes oli selles ametis 2015. aasta lõpuni. Praegu jätkab ta raamatukogus töötamist vanemraamatukoguhoidjana.

Kauaaegne raamatukoguhoidja Juta Kasvandik töötas alates 1971. aastast Võidukülas ja Häädemeestel, 1985. aastast Häädemeeste raamatukogus kuni pensionile jäämiseni 2015. aastal.

Aastal 1972 anti Häädemeeste alevis asuv hoone, nn. Dubkovsky maja raamatukogu kasutusse. Maja oli viletsas seisus, kuid pärast remonti olid raamatukogule pea saja ruutmeetrisel pinnal loodud head tingimused. Selles kaunis hoones asus raamatukogu aastani 1996, mil see tagastati omanikule.

Tänu kultuuriministeeriumi ja vallavalitsuse toetusele ning heale koostööle leiti 1996. aastal võimalus paigutada raamatukogu Häädemeeste lasteaia hoonesse 234 m² suurusele pinnale. Ruumide kujundaja oli arhitekt Margit Kõrts, remondi teostaja AS Koger ja Sumberg Ehitus. Häädemeeste raamatukogu avati 14. detsembril 1996.

Infotehnoloogia arenedes hakati seda aktiivsemalt kasutama ka raamatukogus. Elektrooniliselt hakati laenutama 2002. aastal, samast ajast on avatud avalik internetipunkt. Praegusel hetkel on lugejate kasutuses kolm arvutit ja tasuta WiFi võrk.

Häädemeeste raamatukogul on oma sümboolika, Johannes Juhansoo valmistatud eksliibris ja Malle ja Olev Nikopensiuse kujundatud logo, mille põhjal valmis ka asutuse pitsat.

Alates 2013. aastast on raamatukogul oma ajaveeb ja Facebooki leht, nii on võimalik tutvuda tellitud uue kirjandusega, olla kursis näituste ja uudistega, vaadata ürituste fotosid.

Raamatukogu on kujunenud praeguses asukohas paigaks, mida kasutatakse aktiivselt kunsti ja käsitöönäituste korraldamiseks. Aastatepikkune koostöö on toimunud nii kohalike kui rahvusvaheliste kunstihuvilistega, keskkooliga, lasteaiaga, andes tegijatel võimaluse oma loomingut näidata ja tutvustada end publikule.

Viimased suured muudatused toimusid Häädemeeste valla raamatukogudes 2015. aastal, kui vallavalitsus kujundas ümber raamatukogude töö. Alates 2016. a sügisest töötab Häädemeeste raamatukogu vallaraamatukoguna, Kabli, Massiaru ja Treimani raamatukogud haruraamatukogudena. Häädemeeste piirkonnas tegutseb veel keskkooli raamatukogu.

2016. aastast töötab Häädemeeste raamatukogu direktorina Mai Sepp. Sama aasta sügisest on Häädemeeste raamatukogu avatud senise viie päeva asemel kuus päeva nädalas.

2016. aastal tähistas Häädemeeste raamatukogu pidulikult oma 90. sünnipäeva.

Mai Sepp

bottom of page