top of page

Jõõpre raamatukogu

Jõõpre raamatukogu
Pille Ristimets

Pildil Pille Ristimets

Jõõpre raamatukogu asutati 1921. aastal, asutamise initsiaatoriks ja organiseerijaks oli vallakirjutaja August Reimets. Vallavalitsuse rahadega soetatud raamatukogu asus Jõõpre vanas koolimajas. Ometi ei saanud laenutamine hoogu sisse, osa trükiseid läks kaduma ja töö soikus.

Uuesti alustati 1924. aastal ”Ärkaja” seltsi toetusel. Jõõpre kooli tööle tulnud noor energiline õpetaja Marie Kuusik võttis raamatute hoidmise ja laenutamise enda õlgadele. Nüüd asus raamatukogu vallamaja endises kohtutoas, mis letiga kaheks jaotati. Raamatud olid paigutatud leti taha inventarinumbrite järgi – iga raamatu seljale oli kleebitud number ja letil oli raamatute nimestik – ees number, siis autor ja teose pealkiri.

Lugeja valis nimekirjast raamatu ja raamatukoguhoidja leidis selle vastavalt numbrile riiulist. Lugejaid raamatute juurde ei lubatud. Laenutamise tähtaeg oli 2 nädalat. Kui tähtaeg üle läks, sai noomida või isegi trahvi nõuda.

Raha raamatute ostmiseks eraldas vallavalitsus ja haridusministeerium. Kirjandust telliti raamatukogu ja ”Ärkaja” seltsi poolt koostatud nimekirjade alusel.

Fondi suurus oli umbes 2000 eksemplari. Kogu oli avatud 1 kord nädalas neljapäeva õhtuti ja rahvast käis rohkesti.

Aktiivsemad lugejad olid Jüri Raudsepp, August Reimets, Johanna Lepik, õpilastest Juhan Vaima.

1935. a kolis Jõõpre kool uude hoonesse, kus paralleelselt vallamajas asuva raamatukoguga hakkas tööle kooliraamatukogu.

Läbi aastate on Jõõpres töötanud raamatukoguhoidjatena Hilda Trussman, Arseni Ots, Linda Puusild, Helju Ralliste, Ülle Trussman, Elo Maruste, Mare Ots ja 1987. aastast Pille Ristimets.

Jõõpre kolhoosi kontor-klubi hoone valmimine 1968. aastal kujunes raamatukogu ajaloos suursündmuseks. Raamatukogu sai teisel korrusel 16m² toa ja hiljem teisegi ruumi, kokku 40m² põrandapinda.

2002. aastal avati Jõõpre raamatukogus AIP (avalik internetipunkt), mida kõik raamatukogu külastajad saavad kasutada.

2004. aastal sai raamatukogu juurde ka töötajaarvuti, mis võimaldas liitumise üleriigilise veebipõhise raamatukoguprogrammiga URRAM. Nüüd sai alustada kogu raamatufondi sisestamist programmi ja laenutamine hakkas toimuma läbi arvuti.

2007. aastal kolis raamatukogu teiselt korruselt alla rahvamaja saali kõrval olevasse jalutusruumi, kus raamatukogu kasutuses on nüüdseks 60 m².

Raamatukogu sai uue põhimääruse 2009. a 2014. aastast on raamatukogul uus nõukogu. Raamatukogu tegevus on kajastatud valla arengukavas 2012-2025.

2016. aastast on Jõõpre raamatukogu lugejatele avatud 4 päeva nädalas.

Võimalik on laenutada raamatuid, ajalehti–ajakirju, kasutada avaliku internetipunkti arvutit koos ID-kaardi lugejaga, WiFi leviala, teha trükistest koopiat, printida.

Raamatukogud on ajas palju muutunud ja ei ole vaid raamatute hoiustamise ja laenutamise kohad. Raamatukogus saab sisukalt aega veeta, seal õpitakse ja õpetatakse, toimuvad kultuurisündmused ja ühistegevus.

Raamatukogu teeb koostööd kohaliku kooli ja lasteaiaga, samuti külaseltsiga.

 

Jõõpre raamatukogu kroonika alusel koostanud

Pille Ristimets

bottom of page