top of page

Sindi Linnaraamatukogu

Sindi Linnaraamatukogu
Ene Michelis; Anne Pusse; Rita Raudsepp; Sirje Ristikivi

Pildil Ene Michelis, Anne Pusse, Rita Raudsepp ja  Sirje Ristikivi

Sintlaste soov ja harjumus käia raamatukogus on 135 aasta vanune. Kaljo-Olev Veskimägi kirjutab raamatus „Kahte kappi on ühetassa majas tarvis: leivakappi ja ramatokappi”: “Sindi „Sõpruse“ raamatukogu on seda väärt, et sellel lähemalt peatuda. See oli üks vähestest, mis pidas vastu kõikidele raskustele ja tegutses juba 1882. aastast peale, ülalpidajaks Sindi kalevivabriku töölised ja teenistujad. Alaliste lugejate arv küündis 250-ni ning aasta jooksul välja antud raamatute arv kümne tuhandeni. Oma aja kohta tõesti kolossaalsed arvud.“

Sindi linnaraamatukogu tegemised-toimetamised kulgevad ühes rütmis Pärnu maakonna kultuurieluga. Meie töötajad osalevad huviga erinevatel koolitustel, olgu siis teemaks raamatukogundusega seonduv või muud eluvaldkonnad. Oleme seda meelt, et raamatukogutöötaja ei ole pelgalt raamatu laenutaja, vaid pädev nõuandja ning elulähedane inimene. Eks sõltu just raamatukoguhoidjast see, mida ja kuidas lugejale pakume. Siit ka meie eelistused komplekteerimisel - rohkem üldharivaid ja teatmeraamatuid.

Raamatukogu tegutseb üheskoos Sindi seltsimajaga. 17 aastat tagasi oli meil kaks eraldiasuvat raamatukogu osakonda – ühes linna otsas lasteosakond ja lugemissaal ning teises laenutusosakond. Kultuurisõbralik linnavalitsus võttis kuulda ettepanekut need ühise katuse alla viia. Paremat kohta kui ühine maja seltsimajaga oli ja on raske ette kujutada.

Iga kolmas Sindi linna elanik, olgu tal aastaid 3 või 93, on meie raamatukogu kasutaja. Sintlane ja tema lähinaaber tuleb raamatukokku meelsasti. Lisaks raamatute laenutamisele on võimalus lugeda ja laenutada erinevaid perioodikaväljaandeid. 2017. aastaks on lugemissaali tellitud 6 erinevat ajalehte ning 26 ajakirja. Kuna meie lugejate hulgas on linnakodanikke, kel emakeeleks vene keel, oleme komplekteerimisel ka nende soove arvestanud.

Raamatukogus on võimalik osaleda käsitöö õpiringis, saada personaalset lugemisnõustamist ja kasutajakoolitust. Printimine, skaneerimine ja paljundamine moodustavad samuti ühe osa meie igapäevasest tööprotsessist.

Raamatukogu laenutusosakond on kujunenud ka väikeseks näitusesaaliks, kus igal aastal vähemalt viis erinevat väljapanekut kas fotode, maalide või muude taieste näol kõigile vaatamiseks üles seame.

Teeme kõik selleks, et lapsed tuleksid raamatukokku. Koos käib laste lugemisklubi „Lugemistuhin“, seitsmel aastal oleme korraldanud tänuürituse tublimatele väikestele lugejatele.

Kuna oleme juba aastaid tõdenud, et Sindi kooli ja lasteaia lapsed tulevad raamatukokku ning loevad raamatuid meelsasti just siis, kui emade-isade kõrval on nende eestvedajaks tubli õpetaja, anname igal aastal ühele Sindi õpetajale raamatukogusõbraliku õpetaja tiitlit.

Selle nimetuse saab õpetaja kas lasteaiast või koolist, kes

- toob kõige tihedamini lapsi raamatukokku

- on ise raamatukogu aktiivne kasutaja

- osaleb raamatukogu poolt organiseeritud ettevõtmistes

- aitab kaasa raamatukogu ürituste ettevalmistamisel

Astudes sisse Sindi linnaraamatukogu lasteosakonna, lugemissaali või kojulaenutuse uksest, ootab ees kohtumine raamatukogutöötajaga. Meie hulgas on erineva haridustaseme ja erialaga naisi – oleme ühtne ja sõbralik pere. Ühelt poolt töötegemine ja vastutus, teisalt ühised ettevõtmised väljaspool tööd – nii meie pere koos tuksubki!

Ene Michelis

Sindi Linnaraamatukogu direktor

bottom of page