top of page

Audru raamatukogu

Audru raamatukogu
Piret Vainult

Pildil Piret Vainult

Audru raamatukogu asutati kohaliku karskusseltsi poolt 1901. aastal. Esialgne asukoht oli Audru kihelkonna Võlla valla köstri majas. Teeninduspiirkonna raadius ulatus 7-8 verstani. Raamatuid oli võimalik laenutada peaaegu ööpäevaringselt ja laenutatud raamatut võis enda käes hoida kaks nädalat. Kojulaenutuse eest tuli maksta 20% raamatu hinnast. Raamatukogu varustamine toimus isemajandavalt sissetulekutest ja annetustest. 1925. aastast kuulus raamatukogu vastavalt avalike raamatukogude seadusele valla avalike raamatukogude võrku, ülalpidajaks Audru Karskusselts. Raamatukogu kolis Haapsalu maantee ääres asuvasse Kivi tallu.

Audru kooli uue maja valmimisel leidis ka raamatukogu seal peavarju, esialgu küll koridoris kahes lukustatavas kapis. 1939–1952 tegelesid raamatute laenutamisega mitmed kohalikud elanikud – koolijuhataja Marge Vares, kolhoosi raamatupidaja Elvi Hindre (1943-1948 ja 1950-1952), Meeli Reetla, Eino Sepp, Maimu Sepp, hiljem Ida Oksar (1952-1971), Maimu Sütt (1971-1983), Eve Salla (1983-1997), Piret Vainult (alates 1997).

Ida Oksare tööaastad olid väga rasked. Valla väikesed kolhoosid vajasid sel ajal töökäsi – raamatukogu juhataja oli abiks heinateol, kartulivõtul, metsas puude langetamisel. Käsitsi tuli joonistada-kirjutada plakateid ja üleskutseid, täiendada ennast linnas kursustel, laenutada põllul ja töökojas inimestele kirjandust. Kui aga 1971. aastal korraldati konkurss Pärnu rajoonis NLKP XXIV kongressi auks kujundada kõigis raamatukogudes nõuetekohased avariiulid, oli esikohal Audru raamatukogu. Maimu Süti tööaastatel avati laenutuspunktid Põldeotsal ja Audru Rebasefarmis, toimus rida huvitavaid kohtumisi kirjanikega, kirjanduslikke viktoriine.

2005. aastal avati Audru raamatukogu Audru mõisa endise valitsejamaja I korrusel. Ruumi jagus ka valla muuseumile, kes paigutas oma põhiekspositsiooni maja II korrusele. Kohaliku rahva huvi oli väga suur. Pealegi oli raamatukogus kasutajaid ootamas 3 arvutit, aasta hiljem saadi ka traadita internet. Kaks aastat hiljem ühinesime veebipõhise raamatukogusüsteemiga URRAM, mille abil on lugejatel võimalik raamatukoguteenuseid kasutada interneti teel.

Agaralt kasutatakse värviprinteri- ja skaneerimise võimalusi. Rohke vaba seinapind võimaldab korraldada ümbruskonna inimeste käsitöö- ja kunstinäitusi. Tihe koostöö on Audru lasteaiaga. Vanemad rühmad külastavad igakuiselt raamatukogu – tutvuvad kodukorraga, kuulavad ettelugemist ja arutlevad maailmaasjade üle ja mis kõige tähtsam – lapsed vaatavad raamatuid. Tihti tullakse koos vanematega ka laenutama!

Koos valla muuseumiga on raamatukogu elu väga huvitav – muuseumi näitusi ja muid üritusi toetame alati vastava reklaami – kuulutuste/voldikute ja raamatuväljapanekutega, muuseumi külastades tullakse ka raamatukogu uudistama.

Raamatukogu on inimestele vajalik – veel loetakse ja tuntakse huvi raamatute vastu!

 

Piret Vainult

bottom of page