top of page

Lõpe raamatukogu

Lõpe raamatukogu
Terje Roseniit

Pildil Terje Roseniit

Lõpe raamatukogu ei saa uhkustada pika ajalooga, kuid siiski on ta läbi teinud Eesti rahvaraamatukogude põhilised arenguetapid.

Lõpe raamatukogu on üks Koonga valla kahest raamatukogust.

Lõpe raamatukogu asutati 1921. aastal. Esimesed raamatud raamatukogu jaoks koguti külaelanikelt. Ka raamatukogu asutajaliikmed ostsid raamatukogu jaoks tolle aja väärtkirjandust. Kui raamatuid oli 40-50 eksemplari, koostati raamatute nimekiri ja soovijad said koheselt raamatuid laenutada.

Samal aastal asutati Kiire Selts. Seltsi liikmed kinkisid raamatukogule raamatuid ja raha uute raamatute ostmiseks ning osalesid aktiivselt raamatukogu juures tegutsevates isetegevusringides.

Kõige kauem – 34 aastat töötas Lõpe raamatukogus Milde Lainurm. Tema tööd on tunnustatud mitmete tänukirjadega.

Lõpe raamatukogu paiknes asutamisest kuni 1951. aastani Ühispiimatalituse ruumides. Praegu asub raamatukogu Lõpe kontor-klubihoone teisel korrusel.

Lähtuvalt külaelu edandamise huvidest, on aegade jooksul raamatukogu juures tegutsenud mitmed kirjandus-, luule-, käsitöö- ja lasteringid.

Avaliku Internetipunkti arvuti ja printeri paigaldamisega raamatukokku muutus raamatukogutöö tunduvalt. Raamatulaenutajate kõrval oli raamatukogus pidevalt inimesi, kes ootasid arvutikasutamise võimalust. Rohkem oli suhtlemist ja individuaalset arvutikautamise õpetamist. Tänu arvutile ja printerile suurenes külastatavus aastateks märgatavalt.

Raamatukogus olen tutvustanud ja tutvustan ka käesoleval ajal kirjanike elu ja loomingut ning raamatufonde üldiselt raamatuväljapanekute kaudu.

Lasteaialastele olen tutvustanud loomade ja lindude eluviise. Oleme vaadanud raamatuid loomadest väikesena ja täiskasvanuna. Kuulasime lindude ja loomade hääli. Etteloetud jutu põhjal on lapsed meisterdanud või joonistnud oma fantaasiat kasutades aasta looma või linnu.

Õpilastele olen aasta looma või lindu tutvustanud põhjalikumalt. Lisaks raamatu väljapanekutele on õpilased lahendanud kuuldud ettekande põhjal viktoriine. Üritustele on värvi lisanud osalejate jutud vahetutest kokkupuudetest lindude ja loomadega looduses.

Koolivaheaegadel tutvustan lastele uusi raamatuid. Siis on ka raamatute ühislugemised.

Raamatukogupäevade ajal on olnud erinevad üritused nii lastele, kui ka täiskasvanutele. On olnud käsitöönäitused ja harvemini ka maali- või fotonäitused, kohtumised kirjanikega. Just raamatukogupäevade ajal on nii mõnedki lasteaialapsed tulnud kasvatajatega esmakordselt raamatukoguga tutvuma ja hiljem koos vanematega raamatuid laenutama.

Lugejate kokkusaamistel raamatukogus oleme tutvunud Koonga valla külade ajalooga. Lisaks ettekannetele ajaloost jutustavad täiskasvanud lugejad oma mälestusi möödunud aja kultuuri- ja külaelust, tööst kolhooside algusaastatel, kohalikke talusid puudutanud küüditamisest.

Laste ja noorte kultuuriaasta puhul alustas uudsena raamatukogus tööd meisterdamise töötuba, kus lapsed saavad erinevate juhendajate abiga arendada oma loovust ja käelist osavust, õpetada teisi lapsi ja õppida ise raamatus olevate juhendite järgi uusi asju tegema. Valminud loomingust teevad lapsed koos raamatukogutöötajaga raamatukokku näituse.

Raamatukogus saab mängida malet ja teisi lauamänge.

Eesti Vabariik 100 avasündmuste kaks matkarada Pärdi mägi – Lõpe klubi ja Mihkli pastoraat – Lõpe klubi läbisid Koonga valla territooriumi. Raamatukogus oli väljas temaatiline väljapanek Koonga valla vaatamisväärsustest.

Kõik raamatukogus olevad raamatud on soovijatele e-kataloogi vahendusel leitavad. Raamatuid oli 2016. aasta lõpul üle 8000 eksemplari. Kogusse lisandub pidevalt uusi raamatuid, tellitud on loetavamad ajakirjad ja ajalehed.

2017. aasta augustini oli Lõpe raamatukogu avatud viiel päeval nädalas. Alates augustist vähenes raamatukogu lahtiolekuaeg kahele päevale nädalas.

Rohkem informatsiooni raamatukogu kohta leiate Lõpe raamatukogu Facebooki lehelt ja Lõpe raamatukogu kroonikast.

 

Terje Roseniit

raamatukogu juhataja

bottom of page