top of page

Lindi raamatukogu

Lindi raamatukogu
Tiiu Tammer

Pildil Tiiu Tammer

Lindi raamatukogule pandi alus 1918. aastal Järve koolimajas Pootsi Noorsoo Seltsi asutamisega. Raamatukogu sai nimeks Järve raamatukogu. Tol ajal paiknesid raamatud kahes kapis kooli kantseleis. Raamatuid laenutas igal pühapäeval õpetaja Jakob Kraus.

  • 1957. aastal, kui valmis kolhoosi Kajak uus keskusehoone, sai raamatukogu sinna väikese toa.

  • 1938. aastast 1967. aastani töötas raamatukogus Florida Naut, kes oli koduküla ajaloo ja kultuuri suur tundja. Tema uurimused on talletatud Audru muuseumis.

  • 1969. aastal kolis raamatukogu uutesse ruumidesse Audruranna klubihoones.

  • Aastatel 1967-1978 töötas raamatukogus endine Lindi kooli õpetaja Silja Post.

  • 1984. aastal muutus raamatukogu nimi – Järve haruraamatukogust sai Lindi haruraamatukogu.

  • Alates 1978. aastast töötab raamatukogus praegune juhataja Tiiu Tammer.

  • 2006. aastal lammutati Audruranna klubihoone ja raamatukogu kolis ajutiselt kalurite majja.

  • 2007. aastal valmis uus kaunis Lindi lasteaed–algkool, kuhu sai avara ruumi ka raamatukogu. Varem olid raamatukogul erinevates külades laenutuspunktid, nüüd need kadusid.

Raamatukogul on kindel koht kogukonnas. Raamatukogu on vaikne ja rahulik paik, kus külaelanikud saavad suhelda, arutleda raamatu teemadel ja leida informatsiooni. Lugejatel on kasutada kolm arvutit, võimalus koopiate tegemiseks, printimiseks. Raamatuid, ajalehti-ajakirju saab lugeda kohapeal ja laenutada koju.

Raamatukogu on väga oluline ka Lindi koolile ja lasteaiale. Õpetajad kasutavad teatmekirjandust, raamatuid kasvatusest, psühholoogiast, ajaloost, geograafiast, kunstist. Õpilastele toimuvad regulaarselt ettelugemistunnid, uute raamatute ja kirjanike tutvustamine. Vahetundidel külastavad lapsed raamatukogu, vaatavad raamatuid, joonistavad, mängivad lauamänge.

Raamatukogu korraldab teemakohaseid näitusi ja väljapanekuid kirjanike, rahvakalendri tähtpäevade ja oluliste sündmuste kohta. Traditsiooniks on saanud advendihommikud raamatukogus, kus lapsed esitavad jõululaule ja loevad luuletusi.

Raamatukogu külastavad peale Lindi elanike ka naabrite Liu, Marksa, Kõima, Kabriste ja Saulepa külade elanikud, suvel lisaks puhkajad suvilatest.

Lindi raamatukogu on Eesti Vabariigi eakaaslane – 1918. aastal saab raamatukogu 100-aastaseks.

 

Tiiu Tammer

juhataja

bottom of page