top of page

Saulepi raamatukogu

Saulepi raamatukogu
Signe Tetsmann

Pildil Signe Tetsmann

Saulepi piirkond oli kuni 1950. aastani Läänemaa osaks, kuuludes Lihula rajooni. Alates 1959. a kuulusime Pärnu linna piirkonda ja 1962. aastast alates Pärnu rajooni. Raamatukogu on tegutsenud mitmete kolhooside ajal – Murrang, Jõud ja Varbla.

Kulli külas, kus asub Saulepi raamatukogu, on olnud isegi oma külanõukogu, ja algusaastatel asuski raamatukogu Kulli külanõukogu ruumides. Veel on asukohaks olnud kohaliku Saulepi kaupluse ruumid ja alates 1963. aastast Saulepi algkooli kaks ruumi. Saulepi algkooli pole enam ammu ja raamatukogu jagab ruume Saulepi Seltsimajaga. Asukohaks Varbla vald, mis 2017. a oktoobrist muutub nelja valla liitumisel Lääneranna vallaks Pärnumaal.

Raamatukogu asutamise kohta on erinevaid andmeid. Ühtedel andmetel asutas Saulepi Noorte Selts raamatukogu 1939. aastal. Raamatukogus säilinud kultuurharidusliku asutise passis 1946. aastast on aga asutamise aastaks märgitud 1941 ja tööd alustas asututus pärast Suurt Isamaasõda, detsembris 1945.

Raamatukogu passidest nähtub, et 1946. aastal teenindas raamatukogu 12 küla ja elanikke oli siis 774, raamatufond 1342. Valgustuseks olid petrooleumlambid ja petrooli kulus aastas 20 kg. Sooja tuppa saamiseks kasutati ahjusid ja kasutatakse ka jätkuvalt. 1965. aastal oli elanike arv kahanenud juba 426 inimesele, raamatute arv aga kasvanud 8086 eksemplarini. Raamatukogul oli tollal kaks rändraamatukogu –  tollases kolhoosikeskuses ja Varbla 8-kl koolis. 2017. a on numbrid suures osas sarnased. Teenindatavaid 400 ringis, raamatuid 10 000 ja raamatukogul on üks laenutuspunkt Varbla koolis.

Juhatajaid on läbi aegade olnud 16. 1946. aasta asutuse passi on täitnud M. Käbal. Helju Korju on töötanud järjest 6 aastat, Leida Kõrsmaa 10 ja praeguseni tegutsev juhataja Signe Tetsmann 35 aastat. Vahepealsetel aastatel on juhatajad vahetunud pea igal aastal.

Praegune raamatukogu on nagu kooskäimise keskus. Kuna raamatukogu asub Saulepi seltsimajaga ühes hoones, siis on võimalik oma ürituste läbiviimiseks kasutada ka seltsimaja ruume.

Raamatukogu juhataja on juba 14 aastat viinud läbi mälumängu, kus on olnud võistkondi viiest üheksani. Viimasel kolmel aastal on liitunud ka üks väga noorte (10-11) tüdrukute võistkond, kes paneb aluse tuleviku mängudeks.

Juba 13 aastat järjest on raamatukogu juhataja korraldanud kohalikele pensionäridele väljasõite mööda Eestimaad.

Iga viie aasta tagant korraldab MTÜ Saulepi Külaselts kohalike külade päevi, kus aktiivselt osaleb ka raamatukogu. Seltsimaja ruumides on korraldatud erinevaid näitusi ja väljapanekuid. Kohaliku ajaloo näitused on korraldatud koos piirkondliku ajalooteadja Manifalde Müüripealiga. Taimede ja esoteerikaga tegeleme koos kohaliku teadmanaise Thule Leega. Veel on näitusi aidanud koostada kohalikud tublid naised.

Raamatukogu teeb koostööd kohalike külaseltsidega – MTÜ Saulepi Külaselts ja MTÜ Erd.

 

Signe Tetsmann

raamatukogu juhtataja

bottom of page