top of page

Võidula raamatukogu

Võidula raamatukogu
Lea Toom

Pildil Lea Toom

Võidula sai külaraamatukogu 1943. aastal, kui Võidulasse toodi Rae-Samliku raamatukogu, mis sellest ilmajääjaid tõsiselt pahandas. Ametlik ületoomise põhjus oli see, et Võidulas kui sovhoosi keskuses on elanikke rohkem kui Rae-Samlikul.

Enne seda Võidulas raamatukogu ei olnud. Jõeäärtse külakroonikas märgib P. Kreutzer, et seal ja Vabrikukülas oli selle sajandi algul, enne esimest maailmasõda, lugemisring.

„Rae-Samliku raamatukogu aluseks oli 1921. aastal asutatud samanimelise haridusseltsi 1926. aastal asutatud raamatukogu. Raamatukogu lugejate nimekirja on esimesed sissekanded tehtud 1929. a. Kodanliku vabariigi päevil kuulus raamatukogu avalike raamatukogude võrku, asus koolimajas,“ nii on kirjutanud oma mälestustes kauaaegne Võidula raamatukogu juhataja Helmi Randloo.

Võidula raamatukogus on alates 1953. aastast juhatajatena töötanud Helmi Randloo (1953-1967), Urve Heldja (Guljajev) (1968-1985), Leili Nuut (1985-1991), Evely Nuut (1992-1998), Leili Nuut (1999-2009). Alates 2009. aastast töötab raamatukogus osalise tööajaga rahvamaja juhataja Lea Toom, raamatukogu on avatud kolmel päeval nädalas kokku 12 tundi.

Võidula raamatukogu asub Võidula mõisa peahoones. See 1872. aastal ehitatud puidust hoone on riikliku kaitse all olev kultuurimälestis. Hoone teevad lisaks puitpits kaunistustele omanäoliseks mitmed väljapoole punnis nn kumerad aknaklaasid. Need on valmistatud kohalikus klaasivabrikus spetsiaalselt mõisahoone tarbeks. Võidula mõis on üks vähestest Eestis säilinud puumõisatest. Samas hoones asub ka Võidula rahvamaja ja tegutseb MTÜ Võidula Külaselts.

Läbi aegade on raamatukogu ja rahvamaja tegevused tihedalt seotud olnud.

Raamatukogus on külastajate kasutuses üks arvuti. Samuti on võimalik printida, skanneerida ja paljundada. Kogu majas on vaba internetiühendus. Soovijad saavad abi e-teenuste osas. Kõige rohkem soovitakse abi arvete maksmisel. Toimuvad arvuti kasutamise individuaalkoolitused. Kenasti toimib ka raamatukogudevaheline raamatute laenutamine. Selles osas on hea koostöö Vändra raamatukoguga. Lisaks raamatukogu tavapärastele teenustele saab siin nt vee raha maksta.

Majas tegutseb noorte ja täiskasvanute näitering, toimuvad Kahootiõhtud. Soovijatel on võimalus pesumasinat ja dušši kasutada, oma perekondlikke sündmusi tähistada, lauatennist mängida.

Aastast 2008 osaleme Eesti Mõisakoolide Ühenduse poolt korraldatavas külastusmängus Unustatud Mõisad. Külastuspäevadel on huvilistel võimalus osaleda giidituuril ja töötubades, vaadata erinevaid näitusi ning osta kohvi ja mõisakooki.

Aasta suursündmuseks on kujunenud Võidula kokkutulek, kuhu on oodatud kõik kes tunnevad, et on Võidulaga kuidagi seotud.

Külaelanikud osalevad hea meelega ka Teeme Ära talgupäevadel. Talgukorras oleme paigaldanud ujumiskoha juurde veeohutuse stendi, raiunud võsast välja vanad keldrid, klaasivabriku söepõletusahju koha ja paigaldanud ajalooliselt tähtsamatesse kohtadesse teavitustahvlid.

Meie tegevuse peaeesmärk on Võidula mõisa ja küla ajaloo jäädvustamine, tutvustamine ja säilitamine.

Lea Toom

bottom of page