top of page

Suigu raamatukogu

Suigu raamatukogu
Viiu Tamla

Pildil Viiu Tamla

Suigu raamatukogu eelkäijaks peetakse piirkonna vanimat, 1910. aastal loodud Suigu Raamatukogu Seltsi. 1909. aastal asus Suigu Vene kooli õpetajana tööle kohalik noormees Mihkel Martin, kes suure kirjandushuvilisena organiseeris kodukandis noorte meeste lugemisringi. Selle liikmed soetasid endile raamatuid, mis jäid ringi ühisvaraks. Koos Suigu vallakooli õpetaja Hans Siitamiga asutati 1910. aastal raamatukoguselts. Seltsil oli ametlik luba korraldada tuluõhtuid, et saadud raha eest raamatukokku raamatuid osta.

Raamatukogu juhatajaks sai Hans Siitam, kes töötas selles ametis 1946. aastani. 1946-1965 töötasid Suigu raamatukogus Ella Alvet (1946-1952), Margaretha Berg (1952), Vaike Paavle (1952-1954), Maie Lehola (Ojaste, 1954-1957), Eha Naaris (Rööp, 1957-1958), Milvi Tõnsing (Eamets, 1958-1964) ja Anne Tensing (Somelar, 1964-1965).

1966. aastal tuli juhatama Viljandi Kultuurhariduskooli lõpetanud Silvia Rõuk (Alamaa), kes töötas Suigu raamatukogu juhatajana nelikümmend aastat.

2010. aastast töötab raamatukoguhoidjana Viiu Tamla.

Suigu raamatukogu asub Suigu seltsimaja ruumides alates 2006. aasta 1. septembrist. Kogu maja on korralikult renoveeritud, majas on maaküte. Raamatukogu kasutada on 64 m², fondi suurus 8000 eksemplari, lisaks ajalehed ja ajakirjad.

Raamatukogu juurde kuulub kahe arvutiga avalik internetipunkt.

Suigu raamatukogu on ainus kultuuriasutus piirkonnas. Raamatukogu juhataja organiseerib lisaks raamatukogutööle ka koolitusi ja töötubasid, aitab pensionäride klubil „Tuluke“ üritusi korraldada. Raamatukogus käib koos savitööring.

Väga hea koostööpartner on Are kooli Suigu lasteaed. Pärast rühmaga raamatukogu külastamist on lapsi, kes koos oma vanematega laenutama tulevad, sest nii saab koju viia just neid raamatuid, mis huvi pakuvad.

Suigu raamatukogu juhatajad pärast II maailmasõda:

 • 1946              Hans Siitam

 • 1946 – 1952  Ella Alvet

 • 1952              Margaretha Berg

 • 1952 – 1954  Vaike Paavle

 • 1954 – 1957  Maie Lehola (Ojaste)

 • 1957 – 1958  Eha Naaris (Rööp)

 • 1958 – 1964  Milvi Tõnsing (Eamets)

 • 1964 – 1965  Anne Tensing (Somelar)

 • 1966 – 2006  Silvia Rõuk (Alamaa)

 • 2006 – 2007  Signe Rõngas

 • 2007 – 2010  Eveli Kuslap

 • 2010 - ...        Viiu Tamla

Viiu Tamla

juhataja

bottom of page