top of page

Võiste raamatukogu

Võiste raamatukogu
Ülle Toomla

Pildil Ülle Toomla

1922. aasta alguses esitasid neli Tahkuranna meest - Jaan Kvell, Martin Tolli, Johann Miller ja Peet Akkermann Viljandi Rahukogule palve Tahkuranna Rahvaraamatukogu Seltsi registreerimiseks. Asjaajamiseks kulus peaaegu aasta ja selts registreeriti ametlikult alles 1922. aasta lõpus. Seltsi ülesandeks oli „raamatukogude, lugemislaudade ja teiste haridusliste ettevõtete moodustamise teel rahvaharidust edendada”. Seltsi raamatukogu asutamise koosolek toimus 1922. a novembris Tahkuranna vallamajas. Raamatukogu asukohaks sai Võiste II algkool. Tahkuranna Avaliku Raamatukogu esimene juhataja oli sama kooli õpetaja Martin Tolli, kes töötas raamatukogus kuni arreteerimiseni 1945. aastal. Tahkuranna Rahvaraamatukogu Seltsi raamatukogu juurde kuulusid algusaegadel ka osakonnad Rannametsa ja Mõisa kooli juures.

1948. aastast alates kannab raamatukogu Võiste Raamatukogu nime.

Lisaks Martin Tollile on raamatukogus 95 tegevusaasta jooksul vaimuvara hoidnud ja Võiste kandi rahvale vahendanud Helju Pukk, Erna Kumm, (kes oletatavalt laenutas raamatuid kodust), Amanda Lääne, Martin Laanemaa, Eevi Laanemaa, Hinge Orgo (Oja), Roose Kase, Viive Miilimäe, Lea Maruste, Nadežda Guljajeva.

Alates 1987. aasta oktoobrist töötab raamatukogu juhatajana Ülle Toomla, kes on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia eriala.

Võiste raamatukogu aastakümneid saatnud ruumikitsikus sai lahenduse 7. novembril 1998. aastal, kui raamatukogu kolis Tahkuranna lasteaed-algkooli lasteaiahoonesse, kus enda käsutusse saadi ühe rühma ruumid. Tänapäeval on Võiste raamatukogul kaks piisavalt suurt ja valgusküllast ruumi, kuhu mahub ära raamatufond, avalik internetipunkt ja lugemislauad kohallugemiseks.

2013. aasta suvel läbis raamatute kodu uuenduskuuri ja on kogukonnale vääriliseks vaba aja veetmise ja teadmiste kogumise paigaks. Lisaks lugejateenindusele pakutakse arvutite kasutamist, printimis- ja skaneerimisvõimalusi. Raamatukogu tegevus on muutunud avatumaks ja nähtavamaks, sest kõik olulisemad sündmused on kajastatud raamatukogu blogis või Facebooki lehel.

Võiste Raamatukogu on leidnud oma koha kogukonna kultuurielus, rikastades seda kirjanduslike sündmustega. Traditsiooniks on saanud lasteaialaste külaskäigud raamatukokku emakeelepäeval ja rahvusvahelisel lasteraamatupäeval.

Raamatukogu väga vajalikuks rolliks on kohaliku ajaloolise mälu talletamine, kodulooliste materjalide kogumine ja säilitamine. Eesti rahvaraamatukogude ühisest koduloolisest andmebaasist Kodulugu on leitavad vallalehes ilmunud kodulooteemalised artiklid.

2008. aastal valmis raamatukogu juurde moodustatud kodulootoimkonnal ajaloovihik „Tahkurannast läbi aegade”, mis tutvustab siitkandi ajalugu kuni 1940. aastani.

Iga kuu kolmandal kolmapäeval kogunevad raamatukokku kohalikud koduloolased, et arutleda huvipakkuvatel teemadel.

Võiste raamatukogu on tuntud ka näitustekohana, kus eksponeerivad oma töid eeskätt kohalikud harrastustegijad. Siia on leidnud tee erinevad foto-, maali- ja käsitöönäitused.

Vastavalt vajadusele abistab raamatukogu juhataja arvutikasutajaid, kõige enam vajatakse abi suhtluses e-riigiga.

Muutuvates aegades pakub raamatukogu külastajaile turvatunnet, teadmist, et miski selles elus on kindel ja muutumatu. Siin võid endiselt raamaturiiulist valida endale meeldivat lugemist ning soovi korral raamatukogu juhatajaga silmast silma suhelda ja loetu üle arutleda.

Ülle Toomla

Võiste raamatukogu juhataja

bottom of page