top of page

Koonga raamatukogu

koonga_maja.jpg

Koonga raamatukogu loodi Koonga Rahvaraamatukogu Seltsi poolt 1923. a. Selle moodustasid taluperemehed Ado Uustalu (raamatukogu juhataja), Jaan Saar, Mihkel Künnap, vallakirjutaja Kristjan Saks ja arst Jaan Meiessaar.

Raamatukogu asus Soontagana vallamajas, Pikavere külas ühes hoones rahvamajaga. Koos korraldati peoõhtuid, kus eeskavas olid eesti autorite näidendid, mõnikord esineti segakavaga ja peeti kõnekoosolekuid.

Pärast sõda töötasid raamatukogus Asta Lember, Leili Kibur (hiljem Truus) Evi Rand (Liiva). 1975. a liideti Koonga raamatukogu Kõima raamatukoguga. Juhatajaks sai Erika Luige, kes oli seni töötanud 14 aastat Kõima raamatukogus.

Uued ruumid saadi vastvalminud Koonga 8-klassilises koolis. Nii õpetajad kui õpilased külastasid tihti raamatukogu. Väga mugav oli teha raamatuüritusi, sest nii õpetajad kui õpilased osalesid meelsasti.

Suureks sündmuseks kujunes Astrid Lindgreni 80. sünnipäeva auks korraldatud temaatiline nädal. Kuulutasime välja joonistusvõistluse Lindgreni raamatute põhjal. Kirjanduse õpetaja Tiia Vestli kirjutas raamatutest instseneeringud ja tegi klasside vahel näitlemise võistluse. Lõpuks tehti kokkuvõtlik üritus esinemiseks ja paremate premeerimiseks.

Korraldasime veel muinasjuttude jutustamise võistlusi, tutvustasime sarja „Seiklusjutte maalt ja merelt“ raamatuid.

Kooli ja raamatukogu on külastanud mitmed eesti lastekirjanikud – Ira Lember, Dagmar Normet, Holger Pukk, Helle Laas ja teised.

Kui raamatukogule ruum koolis kitsaks jäi, avanes võimalus saada avaramad ruumid Koonga lasteaias „Naksitrallid“. Algas uus huvitav ajajärk. Raamatukogu 75. aastapäeva peo ja ruumide avamise korraldasime ühel päeval. Külalistele esinesid Koonga kooli õpilased, ettekande raamatukogu ajaloost ja tegemistest pidas juhataja, hiljem kohvilauas olid mõnusad vestlused vabal teemal.

Lasteaia mudilastele tegime mängulisi üritusi raamatute põhjal. Üks põnevamaid oli kaisukaru 110. sünnipäeva tähistamine. Lapsed võtsid kodust kaasa mängukarud, nendega sai mängida karumänge ja võistelda. Lugesime jutte ja laulsime karudest.

Mõnusad olid mardi- ja kadripäevad, kui „sandikesed“ käisid raamatukogu ukse taga laulmas. Koos tantsisime ja laulsime, mõistatasime mõistatusi. Andekotti said lapsed maiustusi.

Kuna teekond koolist raamatukokku oli muutunud õpilastele ebamugavalt pikaks, hakkasid õpilased koos õpetajaga käigu hõlbustamiseks tegema kahe klassikaupa ühiskülastusi. Algul rääkisime raamatutest mingil teemal, näiteks: naer ja nali eesti lastekirjanduses, mälestusi kadunud maailmast, koduloo teemadel. Lõpuks tagastasid nad loetud raamatud ja laenutasid uusi. Tavaliselt kestis üritus kaks tundi.

Täiskasvanutele üritusi kavandades ja läbi viies oli suur abi Pikavere Küla Seltsilt.

Samas olin ka ise abiks suvistel külakokkutuleku üritustel, koostasin viktoriine küla ajaloost ning tänapäevast ja aitasin neid läbi viia.

Menukas oli kohtumine Budapesti Ülikooli soome-ugri keelte professori, keeleteadlase ja tõlkija Gabor Bereczkiga, kes on ungari keelde tõlkinud kokku üle 40 eesti autori teose. Suveti abikaasa kodutalus Pikavere külas suvitades sai temast meie küla elanik. Oli huvitav kuulda tema meenutusi noorusest Ungari talus, õpingutest ja tööst ülikoolis, ekspeditsioonidest maride maale.

Elevust ja ka probleeme tekitas raamatukogudes internet, üleminek raamatukoguprogrammile URRAM. Algul tundus raske, kuid peagi selgus, et see hõlbustab oluliselt meie tööd.

Raamatukogus on enne jõule koos käinud käsitööring, juhendaja käis Pärnust. Tegime peamiselt jõulukaunistusi ja kompositsioone – pärgasid, kimpusid, punutisi. Oli ka näitus valminud töödest.

Viimane raamatukogu juhataja Erika Luige lõpetas töö raamatukogus 1. augustil 2017. aastal, olles töötanud kokku 57 aastat. Selle aja jooksul on teda tunnustatud tehtud töö eest mitmete aukirjadega ja tänukirjadega kultuuriministeeriumilt, Pärnu Keskraamatukogult, Koonga vallavalitsuselt.

Praegu laenutab Koonga raamatukogus 3 päeva nädalas Terje Roseniit - Lõpe raamatukogu juhataja.

 

Erika Luige

bottom of page