top of page

Tali raamatukogu

Tali raamatukogu
Anne Parts

Pildil Anne Parts

Tali raamatukogu on asutatud 1940. aastal. Raamatukogu asub Tali Põllumeeste Seltsi 1905. aastal ehitatud seltsimajas, mis on üks vanemaid säilinud seltsimaju Eestis. Läbi aegade on kolitud majas ühest ruumist teise. Aastatel 1985-1994 oli raamatukogu kontorihoones, tagasi seltsimajja koliti 1994. aasta sügisel. Praegusesse ruumi ehk seltsimaja peegelsaali asus raamatukogu 1999. aastal.

Aja jooksul on likvideeritud kolm naabruskonna raamatukogu ja raamatud on Tali raamatukogule üle antud. 1968. aastal suleti Tuule, 1971. aastal Laiksaare ja 1974. aastal Veelikse raamatukogu. Mõned aastad oli veel Laiksaares, Veelikse lastepäevakodus ja Veelikse osakonnas rändkogu.

Aastate jooksul on vahetunud palju töötajaid. 1982. aasta oktoobris asus tööle Anne Parts, enne töötas palju aastaid Maie Talu.

1990. aasta lõpus läks raamatukogu Tali külanõukogu alluvusse ja 1991. aastast sai raamatukogu valla allasutuseks.

2000. aasta veebruaris avati kahe arvutiga avalik internetipunkt, mida külastas keskmiselt 10 inimest päevas, esialgu tuli suure huvi tõttu ette mitmepäevaseid järjekordi.

2003. aastast võeti raamatukogus kasutusele raamatukoguprogramm URRAM ja soetati vöötkoodilugeja ning hakati raamatuid e-kataloogi sisestama. Raamatukoguhoidja osales sihtasutuse „Vaata Maailma“ avaliku internetipunkti tugiisiku koolitusel ja URRAMi programmi koolitusel.

2004. aastal sai kogu fond kirja e-kataloogi ja võis alustada elektroonilist laenutamist.

2004. aastal vahetati ruumides välja küttesüsteem - senine elektriküte asendati õliküttega. Paigaldati ka uued plastaknad.

2005. aastal ühines Tali vald Saarde vallaga ja raamatukogust sai Saarde valla allasutus.

2010.–2013. aastal käis raamatukogus koos kunsti- ja käsitööring, kus valminud töödest korraldati igal aastal näitusi.

Aastal 2013 hakkas koos käima „Konksuklubi” - kudumis- ja heegeldamishuvilised naised.

Tali raamatukogu on kõnekas näide ühe piirkonna hääbumisest. Kümne viimase aastaga on palju muutunud. Teeninduspiirkonna elanike arv on selle ajaga vähenenud 160 inimese võrra. Kui 2006. aastal oli raamatukogu kasutajaid 207, siis 2016. aastal ainult 71. Külastuste arv oli kümme aastat tagasi 4215, nüüd 901. Laenutuste arv vastavalt 6932 ja 2365. Kõige rohkem lugejaid, 305, oli aastal 1975.

22. märtsil 2017 võttis Saarde Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Tali raamatukogu tegevus Saarde Vallavalitsuse hallatava asutusena ja alates 1. oktoobrist 2017 jätkab raamatukogu tööd Kilingi-Nõmme raamatukogu harukoguna.

 

Anne Parts

Tali raamatukogu juhataja

bottom of page