top of page

Urge raamatukogu

Urge raamatukogu
Liivia Koolme

Pildil Liivia Koolme

Urge raamatukogu eelkäijateks võib pidada 20. sajandi alguses Tammiste ja Taali vallas tegutsenud seltside raamatukogusid. Laenutajateks olid seltsiliikmed, raamatuid osteti piduõhtute tulu eest. Mõned Taali Põllumeeste Seltsi, „Kungla” Seltsi või Kiisa algkooli templitega raamatud on tänaseni raamatukogus alles. Vahetult pärast Teist maailmasõda töötas Taali koolimajas külaraamatukogu, kus 1951. aasta raamatukogu passi järgi oli põrandapinda 39 m², ahiküte, 2 raamaturiiulit, fond suurusega 2158 teavikut, lugejaid aastas 148. 1950ndatel koliti Urge külla majandikontori majja 28 m² suurusesse ruumi. Fond oli kasvanud 3500 teavikuni, töötasid rändkogud ja raamatute kojukandjad. Töötaja osales loomade ja aiamaade loendustel, tutvustas külades parteikongresside materjale, koos majandi aktiiviga tehti näitusi ja esineti pidudel. 1960ndatel aastatel sai raamatukogu endale ka majandi laoruumi ringide, näituste ja ürituste jaoks, hiljem ka kontoriruumi.

Töötajad on vahetunud sageli, pikemalt, 1951-1956 ja 1965-1982 töötas raamatukoguhoidjana Leili Nigulis (Järvela). Tema töölt lahkumise järel ruumid remonditi ning 1983. aasta lõpus asus ametisse praegune töötaja Liivia Koolme (Kirikall). Asutuse nimi, mis aegade jooksul olnud Paikuse-Ülejõe või Taali-Ülejõe rahvaraamatukogu, haruraamatukogu või külaraamatukogu, oli ajale jalgu jäänud ja muudeti 1984. aastal Urge raamatukoguks. Peagi algas koostöö Taali kooliga, kus avati laenutuspunkt ja kuni kooli sulgemiseni toimus palju ühisüritusi. Paarkümmend aastat oli raamatukogu Urgel lastele igapäevane kogunemiskoht, raamatuid laenutati koju ja loeti kohapeal, oldi aktiivsed üritustel osalejad ja korraldati neid ise. Urge Valentina ja Valentini valimiste, viktoriinide, joonistusvõistluste ja muinasjutuõhtute lõpetuseks toimusid riiulite vahel diskod.

Valdade tekkimisel läks asutuse ülalpidamine Sauga vallale. Elektriküte tegi küll lõpu raamatute hallitamisele ja külastajate külmetamisele, kuid vana maja lagunes edasi. Aastal 2002 kolis raamatukogu üle tee endisesse kauplusehoonesse. Külastajad said enda kasutusse ligi 100 m² avara ruumi. Aasta pärast avati majas Urge Vabaajakeskus. Kuni selle sulgemiseni 2015. a tehti koos väga palju üritusi ja raamatukogu aitas ringe õppematerjalidega. Raamatukoguski on toimunud inglise keele, rahvariiete valmistamise ja käsitööringid. Juba 17 aastat käib raamatukogus koos Urge Naisselts meisterdades või kuulates esinejaid, tähistades tähtpäevi.

Raamatukogus toimuvad vallaametnike vastuvõtud, peetakse ülevallalisi ja piirkondlikke koosolekuid, teabepäevi, tegutsenud on valimisjaoskond, käinud koos volikogu ja selle komisjonid. Esinemas käivad erinevate huvialadega inimesed ja kirjanikud, toimuvad kontserdid ja etendused, vahetuvad näitused-väljapanekud. Külastajatega käiakse muuseumides ja tutvumisreisidel. Lastele toimuvad erinevad üritused ja võistlused, sõidetakse kirjanikega kohtuma. Raamatukoguhoidja aitab vallaüritustel läbi viia töötube, korraldab mälumänge oma vallas ja mujal, ühiseid üritusi on tehtud koos naaberraamatukogudega.

Registreeritud kasutajaid on raamatukogul olnud aastati erinevalt 170-240, külastusi 3000-6000 ja laenutusi 5000-10000. Raamatuid on fondis ligi 10000, perioodikat laenutatakse ka koju. Esmaspäeviti saab laenutama tulla õhtul kella kaheksani. Võimalik on kasutada arvutit, tasuta internetiühendust, abistamist arvuti kasutamisel, printimise, paljundamise ja skaneerimise teenuseid, tellida raamatuid teistest raamatukogudest.

Vallavalitsus on raamatukogu tegevust aastaid toetanud. Raamatukokku saab tuua pidude-sõitude osalusraha, küsida abi asutuste ja ametnikega suhtlemisel, edastada mured vallaametnikele. Olme- ja töövahendid on viimasel kümnendil tublisti paranenud. Maja kütavad õhksoojuspumbad, olemas on väike köök, ostetud on vöötkoodiluger, tšekiprinter, skänner-paljundusmasin, kaamera, diktofon. Aktiivses kasutuses on tagastuskast. Info raamatukogus toimuva kohta on kajastatud vallalehes ja kodulehel ning külade teadetetahvlitel ning Facebooki lehel. Viimase kaudu pikendatakse, broneeritakse ja küsitakse infot igapäevaselt.

Alates 2017. aasta suvest teenindatakse Urge raamatukogu baasil ühel päeval nädalas Tammiste lasteaias lähikülade elanikke.

Liivia Koolme

Urge raamatukogu juhataja

bottom of page