top of page

Suurejõe raamatukogu

Suurejõe raamatukogu
Elvira Varrik

Pildil Elvira Varrik

Suurejõe raamatukogu asub Pärnumaal Vändra vallas Suurejõe külas.

Raamatukogu on asutatud 1945. aastal Juurikaru kooli rahvaraamatukogude seltsi poolt.

Suurejõe raamatukogus on aastate jooksul töötanud juhatajana 5 inimest, neist kõige kauem Arne Nuut, kes pidas seda ametit 35 aastat. Alates 1995. aastast töötab raamatukogus Elvira Varrik.

Suurejõe raamatukogu on asunud küla erinevates kohtades. Enne 1987. aastat oli raamatukogu jahuveskiga ühes majas, seejärel koliti endise meierei hoone teisele korrusele. Alates 2004. aastast asub raamatukogu Mustaru teel korrusmajas. Esimesel korrusel kohandati kolmetoaline ahjuküttega korter spetsiaalselt raamatukogu vajadustele.

Asukoht on hea. Lugejatel on mugav raamatukogu külastada. Parkida saab raamatukogu juures. Lähedal asub bussipeatus. Raamatukogu lahtioleku ajad sobivad ka mujal töötavatele lugejatele.

1995. aastal avati Suurejõel eralasteaed „Helila“, mis töötas 2012. aasta kevadeni. Sellel ajaperioodil oli tore koostöö lasteaiaga. Korraldati erinevaid üritusi ja laste joonistuste näitusi. Praegu on töö eelkooliealiste lastega minimaalne, kuid kooliealised lapsed külastavad raamatukogu regulaarselt. Suurejõe raamatukogu lugejatest enamuse moodustavad eakad lugejad.

Elektronkataloog URRAM on kasutusel aastast 2006. Enim laenutatakse ilukirjanduse kõrval käsitöö- ja tervishoiualast kirjandust. Raamatukogus on võimalik kasutada arvutit, teha koopiaid ja printida. Raamatukokku lisandub aastas keskmiselt 200 uut raamatut. Tellitud on ka erinevaid ajakirju ja ajalehti. Suurejõe raamatukogu tellib puuduvad teavikud raamatukogude vahelise laenutuse teel teistest raamatukogudest. RVL-teenust teeme kohalike vabatahtlike abiga ilma teenustasuta.

Raamatukogu koostab näitusi ja väljapanekuid. Kogu raamatukogu tööga seotud teave on kättesaadav valla kodulehel ja raamatukogus kohapeal. Suurejõe raamatukogu korraldab koos teiste valla raamatukogudega igal suvel preemiareisi aktiivsetele lugejatele. See on väga pikaajaline tore traditsioon, mis kestab juba ligi kakskümmend aastat. Algselt oli plaanis külastada kirjanduslikke paiku. Nüüdseks on sellest saanud tore igasuvine kultuurireis. Oleme külastanud muuseume, kirikuid, botaanikaaedu. 2016. aasta reisi korraldajaks oli Suurejõe raamatukogu. Külastasime Otepää vaatamisväärsusi – Tehvandi spordimuuseumi, Eesti Lipu Muuseumi, Hurda tuba ja Otepää kirikut. Alati külastame ka mõnda reisi piirkonnas paiknevat raamatukogu.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks on Vändra vallas asuv Kurgja talumuuseum koos Vändra valla ja alevi kultuuritöötajate ja raamatukoguhoidjatega algatanud ürituse „Kultuuriloolised retked Vändra vallas ja alevis 2017“. See oleks meiepoolne kingitus riigile 100. sünniaastapäevaks.

Ürituse raames korraldatakse kogu piirkonda hõlmav retk. Suurejõe raamatukogu aitab registreerida üritusest osavõtjaid, jagada flaiereid ja osavõtukaarte kõikidele osavõtjatele.

Lisaks raamatute laenutamisele töötab raamatukogu ka kohaliku kogukonnakeskusena. Eriti oluline on raamatukogu eakatele, kellel puudub võimalus leida kiiresti teavet. Raamatukogu stendil on kogukonda puudutav teave kiiresti leitav ja pidevalt uuenev.

Raamatukogu on kogukonnale igati vajalik paik nii kultuuriliselt kui ka olmeliselt. Jääb ainult loota, et suurte ühinemiste tuhinas ei kaotataks praegu hästi toimivaid kohalikele elanikele vajalikke kooskäimise ja info hankimise kohti. Raamatukogu on ju iga väikese kogukonna kohalik süda.

 

Elvira Varrik

Raamatukogu juhataja

bottom of page