top of page

Kaisma raamatukogu

kaisma_maja.JPG
Sirje sõnajalg

Pildil Sirje Sõnajalg

Esimesed andmed raamatute laenutamisest Kaismal on aastast 1896, mil Jaagupi Haridusselts kinkis Kärgu Lõbustuse Seltsile raamatuid oma kogust. Aastal 1904 oli Kaismal 12-liikmeline raamatusõprade ring.

Pärnumaa Rahvahariduse Seltsi asutamise mõte tekkis Pärnus, 5. jaanuaril 1912. aastal toimunud hariduse päeval, kus mitmed sõnavõtjad leidsid, et on vaja haritlasi koondavat seltsi asutada.

Seltsi asutamiseni jõuti 1913. aastal, kuid juba 1918. a lõpetas selts oma tegevuse. Siiski jõudis selts oma lühikesel tegevusajal maapiirkonda mitmeid haruseltse asutada.

Pärnumaa Rahvahariduse Seltsi Kaisma haruselts asutati 14. juulil 1913. aastal. Põhiline seltsi sissetulek saadi pidude korraldamisega. Peagi oli raha nii palju kogunenud, et 1914. aastal seltsi juurde raamatukogu asutada. Raamatukogu asutajaks võib pidada Karl-Robert Jaansonit (Jaaniste), kes oli Rahvahariduse Seltsi Kaisma haruseltsi esimees, kooli juhataja ja raamatukoguhoidja üheaegselt. Raamatuid telliti Tartust „Noor-Eesti“ kirjastusest.

Kergu Haridusseltsil puudusid oma ruumid. Seepärast otsustati alevikust vana mõisa kõrtsihoone ära osta ning seltsimajaks ümber ehitada. 1926. aasta suvel tehti hoonele kahekorruseline juurdeehitus. Maja pidulik avamine ja pühitsemine toimus 15. novembril 1926. aastal. Seltsimajas sai peavarju ka seltsi raamatukogu.

Pärast sõda, 1945. aastal sai raamatukogu asukohaks Kaisma vallamaja, kus asus ka tolleaegne Kaisma Valla Täitevkomitee, kelle alluvuses oli siinne raamatukogu. Raamatuid oli algul vähe, mahtudes ära kahte kappi.

Pärast maarajoonide moodustamist 1950. aastal kuulus Kaisma raamatukogu Vändra rajooni kultuuriosakonna koosseisu, vahepeal oli raamatukogu külanõukogu alluvuses. 1977. aasta 14. aprillist sai raamatukogust Pärnu rajooni kultuuriosakonna allasutus.

Aastal 1959 kolis raamatukogu koos Kaisma Küla TSN Täitevkomiteega endisesse luteriusu koolimajja. Vallamaja ruumid anti Kergu 8-kl. kooli kasutusse kui õpilastele tervislikumad ja sobivamad, kuid raamatukogule olid tingimused 1893. aastal ehitatud raudkivist koolimajas ebasobivad.

Aastaks 2003 oli raamatukogu endises vallamaja hoones tagasi. Samas hoones asus ka rahvamaja. Raamatukogu omanikuks oli Kaisma vald.

2009. aastal ühinesid Vändra ja Kaisma vallad. Kaisma vallavalitsus oli alustanud Kergu koolimaja renoveerimisplaaniga, jätkajaks sai Vändra vald. Rahvamajast toodi ka raamatukogu avaramatesse ja valgematesse ruumidesse. Ehitustöid alustati 2010. a suvel ning raamatuid asuti uuesti laenutama uutes ruumides Kaisma külakeskuses 2011. a veebruarist. 1. novembrist 2011 töötab raamatukoguhoidjana Sirje Sõnajalg.

Praegu on raamatukogul kasutada kaks suurt 76 m² endist klassiruumi, mis on väga heas korras.

Aastal 2016 on raamatukogu piirkonnas elanikke 487, raamatukogu kasutajaid 200, neist lapsi 50. Teavikuid raamatukogus on 8400. Külastusi oli 2016. a 3323, sellest laste külastusi 1207. Laenutusi koju 5524, sellest lastele 596.

Raamatukogu pakutavad teenused tänase seisuga on:

 • teavikute kojulaenutus

 • teavikute kohalkasutus

 • infopäringutele vastamine

 • väljapanekute, näituste jt. ürituste korraldamine

 • raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teenus

 • koduteenindus

 • võimalus kasutada avalikku internetipunkti

 • Wi-Fi kasutamise võimalus

 • paljundamise, printimise võimalus

 • skaneerimise võimalus, salvestamine infokandjale, dokumentide edastamine

 • igakülgne abi internetipunkti kasutajale

 • kasutajakoolituste korraldamine

 • vaba aja sisustamine meisterdamistundide läbiviimisel, mängides, lugedes, õppides

 • veemaksu maksmise võimalus

 • mitmesugustele sotsiaalprobleemidele lahenduste otsimine

Infopäringutele oli vaja vastata 40 korral. Üritusi korraldas raamatukogu kokku 35. Individuaalkoolitusi viidi läbi 10 ja rühmakoolitusi 8 korral.

Kaisma Raamatukogu juhatajad ja raamatukoguhoidjad läbi aegade:

Karl-Robert Jaaniste              1914-1925

Ludmilla Vapper                    1945-1950

Evi Künnapas                         1952-1957

Juta Nuut                                1961-1965

Maimo Manakina                   1965-1971

Pärja Andresson                     1971-1982

Sirje Kraavi                            1982-1999

Epp Abel                                1999-2002

Merle Minn                             2002-2008

Imbi Tõnisson                        2008-2011

Sirje Sõnajalg                         2011-

 

Sirje Sõnajalg

Kaisma raamatukogu juhataja

bottom of page