top of page

Allikukivi raamatukogu

Tihemetsa raamatukogu
Tiina Kuum

Pildil Tiina Kuum

Allikukivi raamatukogu on asutatud Voltveti Haridusseltsi poolt 2. veebruaril 1920. aastal. Asutajad olid õpetaja Elviine Saar, koolijuhataja Karl Pukk, taluperenaine Hermiine Tomson ja vallasekretär Johann Timmermann.

Koguteoses „Pärnumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus”, mis ilmus 1930. aastal on märgitud, et Saarde kihelkonnas tegutseb Voltveti avalik raamatukogu, raamatuid 200 köidet. Inimeste mälestuste järgi ei olnud raamatukogul kindlat laenutajat, vaid laenutasid kooli direktor Ado Almers ja teised kultuuritegelased.

Raamatukogu asus algselt Voltveti 6-klassilise algkooli hoones Alevi teel. 1936. aastal avati pärast remonti von Zoepffeli lossis rahvamaja. Sinna kolis ka raamatukogu, mida tol ajal korraldas Voltveti Haridusselts.

Pärast II maailmasõda töötas raamatukogu koos rahvamajaga ja nimetati ümber Väljaküla raamatukoguks.

1968. a liideti raamatukogule juurde Kanaküla raamatukogu. Kanakülla jäi laenutuspunkt, mis töötas 2008. aastani.

1970. a kolisid Väljaküla raamatukogu ja Tihemetsa külanõukogu kõrvalmajja, kus remonditi nende jaoks ruumid. Külanõukogu likvideerimise järel sai raamatukogu endale päikesepoolsed ja suured ruumid. Selle halli maja, Valga mnt. 10, esimesel korrusel asus raamatukogu 46 aastat.

1992. aastal sai raamatukogu nimeks Allikukivi raamatukogu.

2016. a otsustas Saarde Vallavalitsus paigutada Tihemetsa spordihoone kasutult seisvatesse ruumidesse ka Tihemetsa Päevakeskuse ja Allikukivi raamatukogu. Selleks kohandati ja remonditi üks treeningsaal ja mõned toad. Ruum sai hea valgustuse ja uue sisustuse.

Raamatukoguhoidjad, kes on kujundanud raamatukogu näo:

  • 1956-1961 Ann Tamm – energiline raamatukoguhoidja, kes töötas ka rahvamaja juhatajana.

  • 1962–1971 Mare Maidle

  • Viljandi Kultuurikoolist raamatukoguhariduse saanud Anet Talson töötas raamatukogus aastatel 1977–1995. Anet lõi kaasa Allikukivi näiteringi töös, korraldas luuleõhtuid ja kohtumisi.

  • 1973-1976 ja 1995–2005 töötas Saarde valla ainukeses raamatukogus Silvi Pilvet. Ta alustas remondi ja ümberehitusega, hankis mööbli ja muutis raamatukogu ruumid hubasemaks. Raamatukogu fond sai kaasaegsema näo.

Aktiivse kodu-uurijana jäädvustas Silvi kohalike kultuuritegelaste sünnipaigad. Mälestuskivid said kirjanik Peet Vallak, kunstnik August Jannsen ja tõlkija ning polüglott Pent Nurmekund.

Silvi Pilvet valiti Pärnumaa parimaks maaraamatukoguhoidjaks 2001. aastal.

2005. aastast töötab raamatukogus Tiina Kuum, kes varem töötas Kilingi-Nõmme raamatukogus. Tiina on uurinud kohalikku kodulugu: tema algatusel on saanud teabetahvli Allikukivi koopad, Oskar Kuninga sünnipaik. Raamatukogus on toimunud kohtumised siit pärit kultuuritegelaste (:)kivisildniku, Jüri Talveti, Marko Kalduriga.

Parim Pärnumaa maaraamatukoguhoidja 2010 Tiina Kuum.

 

Tiina Kuum

bottom of page