top of page

Vihtra raamatukogu

Vihtra raamatukogu
Katrin Ilbi

Pildil Katrin Ilbi

Vihtra raamatukogu asub Vändra vallas Vihtra külas Pärnu jõe kaldal. Esimene raamatunimestik pärineb 26. novembrist 1951, raamatukogu kuulus siis Vihtra, hiljem Rahnoja sovhoosi ametiühingu komiteele. Raamatukogu asukohaks oli vana Vihtra karjamõisa hoone, kus asusid ka rahvamaja, kontor ja tööliste söökla. Vanadest dokumentidest ja inventariraamatutest selgub, et esimesed raamatud saadi Eesti NSV sovhooside tööliste ametiühingu vabariiklikult komiteelt preemiana 1951. aasta juulis, kokku 1866 eksemplari.

Juhatajat väikesel raamatukogul sel perioodil ei olnud, peamiselt tegeles raamatute laenutamisega ühiskondlikus korras selleaegne Rahnoja sovhoosi ametiühingu komitee esimees Johannes Saarniit.

1954. aastal asutati ka teine raamatukogu, mis asus endises Asinoja talus, see moodustati Aesoo külanõukogu initsiatiivil. 1959. aastal need kaks raamatukogu ühendati Vihtra külaraamatukoguks. Asukohaks sai vastvalminud uus ametiühingu klubi hoone ning sinna kohandati ka raamatukogu jaoks kaks ruumi, üldpinnaga 28 m². 1969. aastal ruume laiendati ja saadi juurde veel üks tuba, kokku põrandapinda 36 m².

1994. aastal müüdi klubihoone maha ja raamatukogu kolis korterelamu 3-toalisesse korterisse.

13 aastat hiljem lammutati väga halvas seisus klubihoone ja asemele ehitati uus, kaasaegne maaküttega külakeskus, kuhu 2009. aastal asus ka raamatukogu.

Praegu tegutseb raamatukogu 80,6 m² pinnal, mis on jagatud avatud riiulitega lastealaks, lugemissaaliks ja laenutusalaks.

Raamatukogu on külastajatele lahti 5 päeva nädalas. Lugejatel on võimalik koju laenutada raamatuid ja perioodikat, kohapeal lugeda, lauamänge mängida. Saab kasutada avaliku internetipunkti arvutit, printida, teha koopiaid ning skaneerida, toimib WiFi leviala. Lisaks teeb raamatukoguhoidja kasutajakoolitusi ja vastab infopäringutele, juhendab info otsimist internetis. Tegeldakse koduloo uurimisega ning säilitamisega, korraldatakse kohtumisi tuntud inimestega, erinevaid näitusi ja väljapanekuid. Lugejad, kel raamatukokku tulek on raskendatud, saavad tellida raamatute ning perioodika kojutoomist.

Raamatukogu kasutab oma töös raamatukoguprogrammi URRAM, laenutus toimub elektrooniliselt. Lugejad saavad valida ligi 9000 teaviku ja 20 perioodilise väljaande hulgast omale meelepärast lugemist. Raamatukogust puuduvaid raamatuid saab tellida raamatukogudevahelise laenutuse teel.

Iga-aastane traditsioon on valla raamatukogude poolt korraldatavad ekskursioonid lugejatele, mida organiseerib üks Vändra valla raamatukogudest.

Raamatukogu on tänasel päeval multifunktsionaalne. 2010. aastast tegutseb Vihtra raamatukogus ka postipunkt. Lahtiolekuaegadel pakutakse postiteenust, saab kasutada külakeskuse ruume ja sauna. Lisaks saab raamatukogust osta külakeskuses toimuvate kontsertide ja ürituste pileteid, kohalikku ajalehte „Vändra Teataja“, postikaupa, tasuda makse.

Raamatukogul on koduleht ja facebook, kus on info raamatukogus pakutavate teenuste ja ürituste kohta ning kus kajastatakse kõiki raamatukogus toimuvaid toredaid tegevusi.

 

Vihtra raamatukogu töötajad läbi aegade: Inge Künnapas, Maret Herr, Maimu Luhtja, Juta Reimann ja Katrin Ilbi, lühemat aega on töötajaid asendanud Meeri Puhk ja Liivi Sillandi.

 

Katrin Ilbi

bottom of page